Anders Moberg valdes in i styrelsen som suppleant Śr 1996, och blev ordinarie ledamot Śr 2002. 2014 blev han suppleant igen.

 


 

 

 

 

Uppdaterat 2014-06-29