Startsida
Stadgar

Kartor

Kommande händelser Styrelsen Årsstämman Våra regler
Badstranden
Arbetsdagar Bilder
Grönområden
Medlemsbrev
Kontakta oss

 

                                 Enens Samfällighetsförening                                                                                                                                                                    

          

 Box 207, 43925 Onsala

Vårt uppdrag:


Föreningen förvaltar dels gemensamhetsanläggning avseende vägar inrättade vid förrättning avslutade 1980-01-08, dnr N3, 187/79,
dels gemensamhetsanläggning avseende strand- och grönområden, dnr N3, 229/7.

Enens Samfällighetsförening omfattar alla
fastigheter inom de inramade sektioner på
kartan.

Samfälligheten har bl.a. till uppgift att underhålla
befintliga vägar (Stora Enens väg, Brokövägen, Strannevägen,
RödeBäcks väg, Bogrens väg, Tranas väg, Gerdas väg,
Stenarabien, Lyngskärsvägen, delar av Ljungbackevägen),
ordna med vinterunderhållning av vägarna,

anskaffa och underhålla erforderliga skyltar, mm.
Inom området finns också några grönområden
som samfälligheten förvaltar och underhåller
liksom badplatsen som ägs av Kungsbacka Kommun, 
men som förvaltas av Enens Samfällighetsförening.

(Samfälligheten ansvarar INTE för befintlig dränerings-
och dagvattenledning för ett antal fastigheter längs
RödeBäcks väg och Lyngskärsvägen.
Fastigheter som omfattas framgår av skiss.)

Medlemskap i Enens Samfällighetsförening är
obligatoriskt för fastigheterna inom föreningens
verksamhetsområde. Se dokumentet
Ansvar för medlemmar och styrelse.

Varje fastighet har ett viss antal andelar. Se regler.
Antalet andelar bestämmer årsavgiften.

För verksamhetsåret 2019-2020
är avgiften 110 kronor per andel. 

 

 

 

 

Uppdaterad 2020-09-13